Tabeller og regelverk

Regelverket for dekk og felger er omfattende, og vi har derfor prøvd å hente ut de viktigste reglene du som bileier må forholde deg til. Det er mange ting man skal ta hensyn til når man går til anskaffelse av nye dekk og felger, og vi anbefaler derfor at du kontakter en av de mange fagfolk i Super Dekk Service kjeden for rådføring, de kan hjelpe deg å velge rett dekk og felg i henhold til bil, kjøremønster og føreforholdene der du bor.

Sommerdekk

Minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm, men merk at våtveis egenskapene blir sterkt redusert med mindre en 3 mm gjenstående mønster i dekkene, NAF anbefaler derfor å skifte når mønsterdybden er minimum 3 mm.

Vinterdekk

I Sør- og Midt Norge kan du kjøre med piggdekk fra 1.november, men fra og med første mandag etter 2.påskedag skal piggdekk være byttet ut med sommerdekk. I Nord Norge (Nordland, Troms og Finnmark) er det tillatt å bruke piggdekk fra 16.oktober men fra og med 1.mai, skal piggdekk være byttet ut med sommerdekk.

Det er viktig å vite at det er du som sjåfør som er pliktig å ha dekk som er tilpasset det føret det kjøres på. Hvis man er utenfor de datoene som tillater bruken av piggdekk og føret tilsier at man må bruke piggdekk/vinterdekk kan og skal man gjøre det.

Piggfrie vinterdekk

Piggfrie dekk kan kjøres hele året, men dette anbefales ikke. Bildekk er utviklet for forskjellige klimatiske forhold, og piggfrie vinterdekk har svært dårlige egenskaper på sommerføre. Bremselengden økes dramatisk, særlig på våt vei, samtidig som vannplaning oppstår ved langt lavere hastighet. På regnvåt sommervei kan piggfrie vinterdekk være direkte livsfarlig!

Endring av original dekk/felg dimensjon

Før det byttes felger og/eller dekkdimensjon må det sjekkes følgende:

  • Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimal fjæringsbevegelser.
  • Dekk og felg skal være innenfor hjulbuen.
  • Rulleomkretsen på dekkene må ikke endres mer enn +/- 5% i forhold til original dimensjon oppgitt i vognkortet
  • Hastighet og belastningskode skal ikke endres i negativ retning og må derfor være lik eller høyere den koden som er oppgitt i vognkortet
  • Sporvidden skal ikke endres med mer en 15mm ellers skal det foreligge godkjenning. Dersom man endrer sporvidden med mer enn 15 mm +/-, dvs. at felgens innpress endres med mer enn 7,5 mm pr.felg må det fremlegges dokumentasjon i form av TÜV eller ABE for at sporviddeendringen skal bli godkjent.

Kjøretøysforskriftene

Kjøretøyforskriftenes §13 er det kapittelet som omhandler hjul og dekk, for å sikre at du hele tiden får det sist oppdaterte regelverket har vi valgt å linke til kjøretøyforskriftene §13 om hjul og dekk på Lovdata:Kjøretøyforskriftenes §13

Dekkbetegnelser og tilhørende tabeller

På dekkets side finner man mye informasjon om dekket.
Fabrikat, mønsterdesign, produksjonsdato, "E"-merking, støymerking, DOT-merking, M+S etc. Den viktigste informasjonen er likevel dekkets dimensjonsbetegnelse, belastningskode og hastighetsmerking. Ved hjelp av oversikten og tabellen under, kan du se hvordan disse opplysningene skal tolkes.

Hva er TPMS?

TPMS står for Tire Pressure Monitoring System, og er et system som overvåker lufttrykket i dekkene. Den nye loven sier at alle personbiler registrert etter 1.November 2014 skal være utstyrt med TPMS.
Har du en nyere bil som er utstyrt med TPMS skal systemet være aktivt også på vinterhjulene.
Super Dekk Service tilbyr nå TPMS ventiler og programmeringsverktøy fra markedslederen CUB, vi sørger derfor for profesjonell programmering av TPMS systemet på din bil.